Archive for Οκτώβριος 2016

Η διαφθορά στο κάδρο της σύγχρονης δημοκρατίας

27 Οκτωβρίου, 2016

DSC00007

 

 

 

 

 

 

 

Γράφει ο Γιώργος Γκορέζης*

e-mail : ggorezis@yahoo.gr

web     : ggore.wordpress.com

 

Η δημοκρατία εξαπλώνεται σ’ ολόκληρο τον κόσμο, και η παγκοσμιοποίηση είναι αποφασιστικός παράγοντας που βοηθάει στην επέκταση της . Την ίδια στιγμή η παγκοσμιοποίηση εκθέτει τους πιο οικείους δημοκρατικούς θεσμούς, τους θεσμούς της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Σήμερα όλοι σχεδόν είναι δημοκράτες, αλλά παλαιότερα οι δημοκρατικές ιδέες συνάντησαν λυσσαλέα αντίδραση από τις ελίτ και η δημοκρατία αντιμετωπιζόταν με χλευασμό. Οι μορφές που μπορεί να πάρει η δημοκρατία διαφέρουν, όπως διαφέρει και ο βαθμός εκδημοκρατισμού. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημοκρατίας διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Η δημοκρατία στη Δύση αναπτύχθηκε πλήρως μόνο κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι γυναίκες είχαν δικαίωμα ψήφου σε τέσσαρες χώρες : Την Φινλανδία, τη Νορβηγία, την Αυστραλία, και τη Νέα Ζηλανδία. Στην Ελβετία μέχρι το 1974 οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου. Εκτός Ευρώπης υπάρχει μικρός αριθμός μακρόβιων και σταθερών δημοκρατιών, όπως η Κόστα Ρίκα στη Λατινική Αμερική.

Μόλις πρόσφατα όμως έγινε προσπάθεια η δημοκρατία να γίνει γενικά αποδεκτή ως συνώνυμο των ελευθέρων πολυκομματικών εκλογών και της σχετικής πολιτικής ελευθερίας. Οι ελεύθερες εκλογές αποτελούν αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για τη δημοκρατία. Μπορεί να αποτελέσουν προτεραιότητα όταν λείπει κάθε άλλο συστατικό του σύγχρονου και αποδοτικού κράτους δικαίου, όπως συνέβη το 2011 στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης. Και τέτοια συστατικά του κράτους δικαίου μπορεί να είναι κατά περίπτωση φορείς εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, φορείς προστασίας του καταναλωτή, ο έλεγχος των υπηρεσιών ασφαλείας και τα ατομικά δικαιώματα. Αλλά οι ελεύθερες εκλογές δημιουργούν ίσως τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να προκύψουν όλα αυτά, επ’ ουδενί όμως δεν τα εγγυώνται.

Στην εποχή μας παρουσιάζεται το παράδοξο ότι ενώ η δημοκρατία εξαπλώνεται σ’ όλο τον κόσμο, παρ’ όλα αυτά, στις ώριμες δημοκρατίες, τις οποίες υποτίθεται ότι θα πρέπει να αντιγράφει ο υπόλοιπος κόσμος, η απογοήτευση για τη δημοκρατική διακυβέρνηση είναι ευρέως διαδεδομένη. Στις περισσότερες χώρες της Δύσης ο βαθμός εμπιστοσύνης προς τους πολιτικούς έχει ελαττωθεί δραματικά. Ο αριθμός αυτών που συμμετέχουν στις εκλογές είναι μικρότερος απ’ ότι πριν. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι δηλώνουν ότι παραμένουν αδιάφοροι απέναντι στην κοινοβουλευτική πολιτική, ιδιαίτερα απ’ τη νεώτερη γενιά.

Η επέκταση της δημοκρατίας στην πρόσφατη περίοδο έχει επηρεαστεί έντονα με την είσοδο στη ψηφιακή εποχή. Σ΄ έναν κόσμο που βασίζεται στη δυναμική επικοινωνία, η άκαμπτη εξουσία, η εξουσία που προέρχεται μόνο από πάνω προς τα κάτω, χάνει το δυναμισμό της. Οικονομικά ζητήματα και η ανάγκη για αποκέντρωση και ευελιξία αντανακλώνται στο πολιτικό επίπεδο. Η επανάσταση στις επικοινωνίες έχει ως προϊόν της πιο δραστήριους και πιο στοχαστικούς πολίτες. Σ’ έναν τέτοιο κόσμο πολιτών, που εκτός των άλλων απομακρύνεται από την παράδοση, οι πολιτικοί δεν μπορούν να βασιστούν στις παλιές μορφές επιδεικτικής μεγαλοπρέπειας. Οι ορθόδοξες πολιτικές διαδικασίες του κοινοβουλίου αποξενώνονται από την πλημμύρα των αλλαγών που σαρώνει τις ζωές των ανθρώπων.

Καθώς οι παραδόσεις χάνουν την επιρροή τους, αυτό που κάποτε παρουσιαζόταν ως αξιοσέβαστο και ευυπόληπτο, σχεδόν εν μια νυκτί μπορεί να φαίνεται αλλόκοτο, ή ακόμα και γελοίο. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν δημοσιευθεί τόσα σκάνδαλα διαφθοράς σ’ όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Δεν οφείλεται στο γεγονός ότι σήμερα στις δημοκρατικές χώρες τα σκάνδαλα είναι συχνότερα από παλιότερα. Αυτό που μάλλον εκδημοκρατισμσυμβαίνει είναι ότι σε μια ανοικτή κοινωνία πληροφοριών η διαφθορά είναι πιο ορατή και τα όρια του τι είναι διαφθορά έχουν αλλάξει.

Πολλοί θεωρούν ότι η πολιτική μοιάζει με διεφθαρμένη επιχείρηση, στην οποία οι πολιτικοί ηγέτες μάλλον προωθούν τα δικά τους συμφέροντα, αντί να έχουν στην καρδιά τους τα συμφέροντα των ψηφοφόρων. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένης και της νεότερης γενιάς, ενδιαφέρονται για την πολιτική περισσότερο απ’ ότι παλιότερα. Οι νέοι δεν είναι, όπως έχει ειπωθεί συχνά, αδιάφοροι και αποξενωμένοι, αλλά οι νεότεροι άνθρωποι θεωρούν ως πιο σημαντικά ζητήματα την οικολογία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, και την οικογενειακή πολιτική. Για την οικονομία π.χ. πιστεύουν ότι οι πολιτικοί αδυνατούν να ασχοληθούν. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ακτιβιστές προσανατολίζουν την ενέργεια τους σε θεματικές ομάδες, εκεί όπου οι ορθόδοξες πολιτικές μέθοδοι αδυνατούν να προσφέρουν.  

Πρέπει να αποδεχθούμε ότι στον σημερινό κόσμο οι δημοκρατικοί θεσμοί καθίστανται περιθωριακοί, τη στιγμή ακριβώς που η δημοκρατία φαίνεται να επεκτείνεται αλματωδώς. Αυτό έχει γίνει κοινή συνείδηση ιδιαίτερα για τους πολίτες της χώρας μας, και γι’ αυτό η δημοκρατία μας πρέπει να συνδεθεί με δομικές αλλαγές. Είναι ανάγκη για περισσότερη, και όχι για λιγότερη κυβέρνηση, αλλά στη βάση δημοκρατικών θεσμών, που θα εγγυώνται τον θεσμό της δημοκρατίας, ή αν θέλετε, την εμβάθυνση της δημοκρατίας.

Εκδημοκρατισμός της δημοκρατίας σημαίνει για τη χώρα μας αποτελεσματική αποκέντρωση της εξουσίας. Επιπροσθέτως σημαίνει την λήψη αποτελεσματικών μέτρων εναντίον της διαφθοράς σ’ όλα τα επίπεδα. Συνεπάγεται τη προώθηση μεγαλύτερης διαφάνειας στα πολιτικά ζητήματα. Εναλλακτικές δημοκρατικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα συχνά λαϊκά δημοψηφίσματα, που ενώ δεν υποκαθιστούν την κοινοβουλευτική δημοκρατία, αποτελούν χρήσιμο συμπλήρωμα της.

Τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να συνεργάζονται περισσότερο με θεματικές ομάδες, όπως οι οικολογικές. Ο μύθος ότι οι σημερινές κοινωνίες είναι κατακερματισμένες δεν ευσταθεί. Η συμμετοχή των ανθρώπων σε ομάδες πίεσης είναι περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Όπως είναι εμφανής η λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών, που περιλαμβάνει την οικογένεια και άλλους μη οικονομικούς θεσμούς. Ο εκδημοκρατισμός της δημοκρατίας εξαρτάται επίσης από την ενίσχυση της κουλτούρας της κοινωνίας των πολιτών. Κυβέρνηση, οικονομία, και κοινωνία των πολιτών πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν πρέπει στη χώρα μας να μείνουν έξω απ’ αυτή την ισορροπία, διότι έχουν διπλή σχέση με τη δημοκρατία. Αφ’ ενός η άνοδος της παγκόσμιας κοινωνίας πληροφοριών συνιστά ισχυρότατη δύναμη εκδημοκρατισμού, και αφ’ ετέρου η τηλεόραση και τα λοιπά μέσα μπορούν να καταστρέψουν τους ίδιους τους χώρους διαλόγου που δημιουργούν, μέσω του εκχυδαϊσμού και της προσωποποίησης των πολιτικών ζητημάτων.

Η εποχή της παγκοσμιοποίησης απαιτεί παγκόσμιες απαντήσεις. Κάτω από την επίδραση της παγκοσμιοποίησης η εθνική κυριαρχία αδυνατίζει, και οι οικολογικοί κίνδυνοι, οι διακυμάνσεις της παγκόσμιας οικονομίας και οι παγκόσμιες τεχνολογικές αλλαγές δεν δείχνουν σεβασμό στα σύνορα των εθνών. Διαφεύγουν των δημοκρατικών διαδικασιών – αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η γοητεία της δημοκρατίας φθίνει στις περιοχές όπου λειτουργεί καλύτερα. Γι’ αυτό, ο εκδημοκρατισμός της δημοκρατίας δεν πρέπει να σταματήσει στα όρια του εθνικού κράτους.-

 

*Ο  υπτγος ε.α. Γιώργος Γκορέζης είναι συγγραφέας,αρθρογράφος και πολιτικός-στρατιωτικός αναλυτής.

 

 

 

 

Η ψηφιακή επανάσταση σκοτώνει την απόσταση. Πως η ψηφιακή επανάσταση θα μπορούσε να σώσει τη χώρα μας

1 Οκτωβρίου, 2016

DSC00007

 

 

 

 

 

 

Γράφει :  Ο Γιώργος Γκορέζης*

e-mail  : ggorezis@yahoo.gr

web     :   ggore.wordpress.com

       

Μέχρι τώρα ένας τρόπος να σκοτώνει κανείς την απόσταση είναι να ταξιδεύει με τεράστια ταχύτητα. Επιρρεπείς σε αυτή την τάση οι συνάνθρωποι μας χρησιμοποιούν τα υπερσύγχρονα μέσα μεταφοράς, που συνεχώς τελειοποιούνται και επαυξάνονται. Στον πλούσιο κόσμο ο αριθμός των αυτοκινήτων, για παράδειγμα, πλησιάζει τα 50 ανά 100 κατοίκους. Το 1990 κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Κίνας μόλις 5,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα, σήμερα ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια.

        Στην ψηφιακή εποχή που εισήλθαμε όσο ταχύτερα και φθηνότερα μπορούν να κινούνται τα bits και τα bytes τόσο λιγότερο θα χρειάζονται να κινούνται τα άτομα. Οι τηλεδιασκέψεις οδηγούν σε σημαντική περικοπή των ταξιδιωτικών κονδυλίων. Και ο αριθμός των αυτοκινήτων δεν μπορεί να αυξάνεται χωρίς καταστροφικά αποτελέσματα για το περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά η ζωή θα συνεχίσει να επιταχύνεται με άλλους τρόπους. Τα smartphones και άλλες μορφές ψηφιακής τεχνολογίας θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να είναι συνεχώς εν κινήσει, κατανικώντας την απόσταση.

       Σε ότι αφορά το κόστος των επικοινωνιών και τον χρόνο που χρειάζονται οι πληροφορίες για να φθάσουν από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη, η απόσταση αποτελεί πλέον παρωχημένη έννοια. Η ψηφιακή τεχνολογία σκότωσε την απόσταση. Καθώς όμως οι άνθρωποι διασυνδέονται όλο και περισσότερο, το που βρίσκονται θα έχει μεγαλύτερη σημασία από κάθε άλλη φορά.

        Ο θάνατος της απόστασης μεταβάλλει, με τρόπο που μόνο αμυδρά μπορούμε να φαντασθούμε, τις αποφάσεις που παίρνουν οι άνθρωποι, σχετικά με το που θα εργασθούν, και τι είδους δουλειά θα κάνουν, τις αντιλήψεις περί των εθνικών συνόρων και της εθνικής κυριαρχίας, και τις δομές του διεθνούς εμπορίου. Χάρις σε υπηρεσίες που βασίζονται στο διαδίκτυο, όπως το skype και το google talk, η φθηνή συνομιλία είναι γεγονός, αλλ’ αυτό είναι μόνο η αρχή. Εισήλθαμε στην περίοδο του θριάμβου των βιντεοκλήσεων, αφού το skype επιτρέπει στους χρήστες του να κάνουν δωρεάν βιντεοκλήσεις, οι οποίες το πρώτο εξάμηνο του 2010 αντιστοιχούσαν στο 50% των 95 δισεκατομμυρίων λεπτών που ο κόσμος αφιέρωσε στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Για μεγαλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία, που είναι αναγκαία για τις επαγγελματικές επικοινωνίες, οι βιντεοκλήσεις στο skype, ή το google, ή το ichat της apple αντικαταστάθηκαν από τις τηλεπαρουσίες ( telepresence ) των εταιριών, όπως οι Cisco και ΗP.

Η τεχνολογία της τηλεπαρουσίας έχει ευρύ πεδίο εφαρμογών. Ήδη κάποιες οικογένειες διοργανώνουν δείπνα skype, όπου οι προσκεκλημένοι συγγενείς απλώς παίρνουν τηλέφωνο. Άλλοι δεν το κλείνουν ποτέ, μετατρέποντας έτσι μια οθόνη στην κουζίνα σε παράθυρο που βλέπει στο σπίτι κάποιου άλλου. Και τα δύο δείχνουν τι επιφυλάσσει το μέλλον. Τα σπίτια θα διαθέτουν βιντεοτοίχους, που θα συνδέουν εικονικά τα δωμάτια και άλλους χώρους μεταξύ τους. 

        Αλλά εκείνο που πραγματικά φέρει πιο κοντά και ενώνει τους ανθρώπους είναι η κινητή τηλεφωνία. Με αξιοσημείωτη ταχύτητα τα κινητά τηλέφωνα επεκτείνονται και στις φτωχές χώρες, φέροντας τους αποκλεισμένους αυτού του κόσμου πιο κοντά στην κυρίαρχη παγκόσμια τάση. Η κοινωνική δικτύωση (facebook, twitter) ενώνει την κοινωνία, και όλοι γνωρίζουμε τον ρόλο που έπαιξε στην Αραβική Άνοιξη και στην πρόσφατη αποτυχία του πραξικοπήματος στην Τουρκία. Αποτελεί συγχρόνως μέσο βελτίωσης της αποδοτικότητας των αγορών, επιτρέποντας στις φτωχές χώρες να παρακάμψουν μεγάλο μέρος της υποδομής που έχει αναπτυχθεί στον αναπτυγμένο κόσμο. Οι αγρότες μπορούν με ένα τηλεφώνημα να ξέρουν  πότε και που τους συμφέρει να διαθέσουν τη σοδειά τους. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η προσθήκη 10 επί πλέον τηλεφώνων ανά 100 ανθρώπους σε μια τυπική αναπτυσσόμενη χώρα ενισχύει τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ έως και κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες. 

        Πανίσχυρο εργαλείο είναι και η μεταφορά κεφαλαίων μέσω του διαδικτύου.  Ακαταμάχητη είναι και η ικανότητα των κινητών τηλεφώνων να κατεβάζουν διάφορες εφαρμογές (apps), όπως η εφαρμογή χαρτών χάρις στη δορυφορική υπηρεσία GPS, και εκατοντάδες χιλιάδες άλλες, από παιχνίδια μέχρι υπηρεσίες πληροφοριών και εφαρμογές ηλεκτρονικής ανάγνωσης.

        Οι εφαρμογές αυτές έχουν κάνει την απόσταση να χάσει τη σημασία που είχε κάποτε. Όσο όμως πεθαίνει η απόσταση θα συμβαίνει κάτι παράξενο. Η πραγματική τοποθεσία ανθρώπων και πραγμάτων θα αρχίσει από κάποιες απόψεις να αποκτά μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Οι περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες θα παρέχονται στους ανθρώπους ανάλογα με το που βρίσκονται, τον αυτοκινητόδρομο προς τον οποίο βλέπουν, την πόλη προς την οποία ταξιδεύουν. Αυτό παντρεύει τον πραγματικό με τον εικονικό κόσμο, όχι τόσο για να σκοτώνει την απόσταση, όσο για να την αξιοποιήσει προκειμένου να παράσχει κάποια υπηρεσία.

       Η καθυστέρηση εισόδου της χώρας μας στην ψηφιακή εποχή, έχει το δικό της μερίδιο συμμετοχής στην παρούσα κρίση. Όμως για τον καθένα από μας σημασία έχει η δική του «τοποθεσία». Τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα μέσα στο αχανές πλαίσιο της παγκοσμιότητας; Όσα κατ΄ ελάχιστον έκανε τα προηγούμενα πενήντα χρόνια. Χώρα ρημαγμένη δημιούργησε ευμάρεια στον πληθυσμό της και τη μοίρασε με σχετική επιτυχία, παρόλα τα λάθη και τη διαφθορά, που περιόρισαν το αποτέλεσμα αυτής της προόδου. Το εγχείρημα μπορεί να επαναληφθεί. Η ελληνική «τοποθεσία» μπορεί να γίνει σπουδαίος τόπος για την φιλοξενία ικανοτήτων. Οι πρόσφατες αναταράξεις στο αραβικό τόξο, η εμπλοκή της Τουρκίας και η πρόδηλη ανησυχία της Δύσης αποτελούν ισάριθμες ευκαιρίες για την ανάδειξη της ελληνικής «τοποθεσίας». 

        Στο παρελθόν, η καινούργια τεχνολογία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονταν, διανέμονταν και καταναλώνονταν τα νέα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Η ψηφιακή τεχνολογία κάνει το ίδιο αλλά πολύ γρηγορότερα και σε πολύ μεγαλύτερο βάθος. Έχει ήδη πολύ σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις και στο μέλλον θα καθορίζει το πώς θα δημιουργούν αξία και θα διατηρούν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, πώς θα αναπτύσσουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες, τις κεφαλαιαγορές και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

         Στο μέλλον νικητές θα αναδειχθούν οι οργανισμοί που αξιοποιούν τη δυνατότητα που τους παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία να μετασχηματίζουν τις δραστηριότητές τους και να αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτοί οι οργανισμοί θα βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους να κερδίζουν τους πελάτες τους, να διατηρούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ενημερωμένα και θα οφείλουν την επιτυχία τους στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων, την εμπιστοσύνη που δείχνουν στους εργαζομένους τους και την αξιοπιστία για την οποία ξεχωρίζουν στην αγορά.

        Η νέα ψηφιακή οικονομία θα αποτελεί ένα συναρπαστικό, δημιουργικό και δυναμικό περιβάλλον λειτουργίας. Εάν κάποιος διαθέτει τη φαντασία, τις ηγετικές ικανότητες και την αυτοπεποίθηση που απαιτούνται, τώρα είναι μια σπουδαία εποχή για να συμμετέχει κανείς στον επιχειρηματικό στίβο. Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, ο Καναδάς και σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Σκανδιναβικές χώρες, η μετάβαση έχει κιόλας προχωρήσει σημαντικά και πολλές επιχειρήσεις με εδραιωμένα brands βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ανανέωσης.

         Στην Ελλάδα, με το τρέχον οικονομικό κλίμα και την αβεβαιότητα που επικρατεί, η επιθυμία των επιχειρήσεων για τολμηρές επενδύσεις ή αλλαγές είναι μειωμένη. Από την άλλη πλευρά, η νέα γενιά επιχειρηματιών είναι πιο γενναία, έχει αγκαλιάσει και έχει κατανοήσει την ψηφιακή τεχνολογία και τις απέραντες δραστηριότητες μετασχηματισμού που προσφέρει και την εντάσσει σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινότητά της.

        Η ψηφιακή επανάσταση προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες στους νέους έλληνες επιχειρηματίες που διαθέτουν την ενέργεια και τη διορατικότητα να αγκαλιάσουν την ψηφιακή τεχνολογία. Για τους νέους ανθρώπους η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει ρόλο εξισορροπιστή. Όπως η βιομηχανική επανάσταση, η οποία χαρακτηρίστηκε από την καινοτομία, τη μείωση του κόστους και την αυξημένη πρόσβαση στην παραγωγή, έτσι και οι ψηφιακές τεχνολογίες, όπως είναι το cloud, τα big data και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη πρόσβαση στην τεχνολογία, μείωση του κόστους και αποδοτικότητα, παρέχοντας μεγάλη δύναμη και επιτρέποντας στους νέους επιχειρηματίες και στις νέες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν τους κολοσσούς.

       Οι ελληνικές επιχειρήσεις, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητά τους βάσει ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα θα αρχίσουν να εγκαταλείπονται, πορεία παρόμοια με αυτήν της αθηναϊκής αγοράς, στην οποία η πλειονότητα των άδειων καταστημάτων δίνουν τη θέση τους στα μεγάλα εμπορικά κέντρα και οι καταναλωτές αρχίζουν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τις αγορές τους.

      Η κυριαρχία της ψηφιακής τεχνολογίας μοιάζει αναπόφευκτη. Αν η Ελλάδα θέλει να γίνει ανταγωνιστική και να επιτύχει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που θα φέρει απασχόληση και μελλοντική κοινωνική ευημερία και ισορροπία, τότε η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί ισχυρή σύμμαχό της.-

 

        *Ο υπτγος Γιώργος Γκορέζης είναι συγγραφέας, αρθρογράφος, πολιτικός-στρατιωτικός αναλυτής.